Hedefimiz

Her çocuk dünyaya öğrenmeye ve gelişmeye açık bir zihinle geliyor. 


Onların her biri, doğası gereği meraklı, öğrenmeye hevesli ve yaratıcı. Oyun yoluyla hayatı tanımaya, etraflarında gördüklerini anlamaya çalışıyorlar.

 

Play to Learn olarak bu merakı ve öğrenme hevesini destekliyoruz. Mekân tasarımımızdan programlarımıza, eğitimci kadromuzdan temel değerlerimize, her açıdan onların gelişimine destek sağlamak idealiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Böylece öğrenme ve gelişim süreçlerini hızlandırıyor, potansiyellerini açığa çıkartmalarını sağlıyoruz.

 

 

Play to Learn anaokulunda hedefimiz, öncelikle sevginin ve güven duygusunun artırılmasını sağlayarak çocuklara bu ilk okul yaşantılarında okul sevgisini yaşatmak… Diğer bir deyişle çocukların severek okula gitmesini sağlamak. Öğrenmeyi hayatlarının önemli bir değeri kılmak. Onların mutlu ve özgüvenli birer birey olarak yetişmelerine katkı sunmak. Ve onları yaşlarına uygun olarak hem Türkçe hem de İngilizce akademik beceri ve bilgilerle donatmak… Sözün özü hedefimiz, kendine güvenen ve ayaklarının üstünde durabilen, sevgi dolu bir yetişkinin temellerini atmak…