FAIL (the browser should render some flash content, not this).
 

high scope eğitim sistemiyaşayan değerler - karakter eğitimi

Merhaba Sevgili Anneler ve Babalar,

Yeni bir eğitim dönemine girmeden önce; yeni bir eğitim programı ve yeni başlangıçlarla birlikteyiz. Değerlerin öneminin arttığı şu günlerde, yok olmaya başlamış olan değerlerimizi korumak ve çocuklarımıza bu değerleri kazandırabilmek, olumlu davranışlar oluşturmak, pekiştirmek ve çocuklarımıza yaşayarak öğrenme fırsatı yaratmak amacıyla kurum olarak bizler de üzerimize düşen görevi yerine getirmeyi seçtik ve bu doğrultuda Yaşayan Değerler Eğitimini bir diğer adıyla Karakter Eğitimini başlattık.

Yaşayan Değerler ve Karakter ; var olan şeyleri ve süreçleri evrenin bir parçası yapan anlam kalıplarıdır. Özgürlük, sorumluluk gibi değerler aracılığı ile kendimizi büyük bir yapının parçası olarak algılarız ve özdeşleşiriz. Bu anlamlar ağı içerisinde hayata, insana ve evrene anlamlar yükleyecek bir bilinç, kimlik ve kişilik kazanırız. Başkaları ile kurduğumuz ilişkilerde değerler aracılığı ile kendi varlığımızın ve gerçekliğimizin boyutlarını keşfederiz. Yaşayan Değerler ve Karakter, yaşantıları, eylemleri ve dünyayı sadece yaşanır kılmaz; aynı zamanda anlamlı ve değerli kılar.

Yaşayan Değerler ve Karaktere ilişkin eğitim; bebeğin doğduğu andan itibaren ilk bulunduğu çevre olan ailede başlar. Aile içindeki bireyler özellikle anne ve baba, çocuğun ilk olarak model aldığı ve taklitlerle doğru davranışları öğrenmeye çalıştığı kişilerdir. Okul öncesi eğitim ve zorunlu eğitimin başladığı dönemlerde de model alınan ve taklit edilen örnekler genişleyerek çoğalacaktır.

Çocuklar değerleri, sosyalleşme dediğimiz kavramın içinde sosyalleşerek öğrenmeye ve içselleştirmeye devam edeceklerdir. Yaşayan Değerler ve Karaktere ilişkin bilgiler tüm hayat boyunca devam eder. Fakat ilk bilgiler erken dönemlerde kazanılmaya başlanır ve ergenliğin sonlarına kadar devam eder. Bu süreden sonra da değerlere ilişkin değişimler elbette mümkündür fakat temel değerler oluşmuştur.

Yaşayan Değerler ve Karaktere ilişkin bilgilerin temellerinin, okul öncesi dönemde atılıyor olmasını göz önünde bulundurduk. Başlattığımız Karakter Eğitimi çerçevesinde öğrencilerimizle sevgi, sorumluluk, saygı, işbirliği, yardımlaşma, barış, hoşgörü, empati, nezaket, dürüstlük, sabır ve paylaşma değerleri üzerinde çalışacağız.

Çalışmalarımıza Sevgi değeri ile başlayacağız. Bu çalışmalar, çocukların; mutlu, üretken ve birbirine değer veren bireyler olmasını sağlayan, sevgi değerlerini ve becerilerini öğretir. Çalışmalar sırasında yapılan aktiviteler daha sonra oluşturulacak cesaret, adalet, erdemlilik, temkinli olma gibi değerlerin temel yapı taşlarını oluşturacak nitelikte aktivitelerdir.

Araştırmalar düşünceli, saygılı, güvenilir, adil, sorumlu, kısacası iyi insanların yaşamda daha başarılı olduğunu göstermiştir. Etik değerleri önemsemeyen ve bu değerlere uymayan çocukların yetişkin olduklarında iş, aile ve sosyal yaşamlarının iyi gitmediği araştırmalar sonucu ortaya çıkmıştır. Kısacası etik değerlerin eğitimi yaşam boyu gereken bir eğitimdir.

 

Play To Learn'de Yaşayan Değerler ve Karakter Eğitimi Programı Uygulama Süreci

Yaşayan Değerler ve Karakter Eğitimi programı 2009-2010 Eğitim Öğretim yılında da uygulamaya devam edeceğimiz bir program olup; her ayın değeri için yapılacak çalışmalar; ayda bir her yaş grubu seviyesindeki çocuklarımız için ayrı ayrı, grup öğretmenleri ve eğitim koordinatörünün konu ile ilgili yaptığı araştırmalar çerçevesinde planlanır. Uygulamalar grup öğretmeni tarafından yapılır.

Çocuklara yönelik yapılan çalışmalarda; o ayın değeri ile ilgili olarak her gün çember zamanında 10 dakikalık sürede grup öğretmenleri o ayın değeri hakkında sorular sorarak çocukların düşünüp tartışmalarına, beyin fırtınası yapmalarına ortam hazırlayacak. Dramatizasyon, Hikâye Tamamlama, Resim Yapma, Role Playing, Yaratıcı Düşünceyi geliştirmeye yönelik etkinlikler, Problem Çözme becerisini kazandırmaya dayalı faaliyetler, Sosyal Becerileri geliştirmeye ve toplumsal kuralları kazandırmaya yönelik grup çalışmaları vb. yöntemler kullanılarak çocuklarımız desteklenecektir.

Ancak ailenin değerler eğitiminin önemli bir parçası olduğu unutulmamalıdır. Bu nedenle Yaşayan Değerler Programı'na, anne-babaların da katılımını sağlamak amacıyla ay sonlarında hazırlanıp mail yolu ile sizlere ulaştırdığımız bültenlerde; ayın değeri ve o değer ile ilgili yapılacak olan çalışmalar hakkında bilgiler vereceğiz. Siz velilerimize de o ay işlenecek değer ile ilgili ödevler ve evde uygulayabileceğiniz örnek aktiviteler vererek destek olmaya çalışacağız. Vereceğimiz örneklerden yola çıkarak aktivitelerinizi çoğaltabilir, geliştirebilir, değiştirebilirsiniz.

Karakter eğitimi belirli bir zaman süresini kapsamaz. Amaç çocukların yıl boyunca bu karakteri içselleştirmesidir. Bu konuda velilerimizden gelen öneriler veya çalışmalar her zaman öncelik sırasına sahiptir. Belirlenen değerler, 2009 -2010 eğitim-öğretim yılı boyunca da, gelişimsel süreçler dikkate alınarak belirlenip devam edecek. Yaparak, yaşayarak öğrenmenin etkisi düşünülerek, çocukların drama yoluyla değerleri özümsemeleri sağlanmaya çalışılacaktır.


YAŞAYAN DEĞERLER VE KARAKTER EĞİTİMİ NASIL BİR PROGRAMDIR?


Tarihçe

Yaşayan Değerler Eğitim Proğramı ( YDEP ) 1995 yılında Birleşmiş Milletlerin 50. yıl dönümü kutlamaları için Brahma Kumaris ' in hazırladığı uluslararası bir projeden gelişmiştir. UNESCO tarafından desteklenen bu eğitim, "Yaşayan Değerler Eğitimi" adlı tüm dünya eğitimcilerinin ortak olduğu ve kar amacı gütmeyen bir kuruluş tarafından yürütülmektedir. Daha İyi Bir Dünya için Değerlerimizi Paylaşalım isimli bu proje İşbirliği, Özgürlük, Mutluluk, Dürüstlük, Alçakgönüllülük, Sevgi, Barış, Saygı, Sorumluluk, Sadelik, Hoşgörü, Birlik olarak 12 evrensel değere odaklanmıştır.

Mart 2000'de YDEP 64 ülkede 1800 okulda uygulanmaktaydı. Eğitimcilerden gelen raporlar çocukların değerlerle ilgili etkinliklere olumlu yanıt verdikleri ve tartışılması ve uygulanması konusuna ilgi gösterdikleri yönünde oldu. Öğretmenler çocukların daha güvenli , başkalarına karşı daha saygılı göründüklerini ve kişisel yeteneklerinde ve işbirliği gerektiren sosyal yeteneklerinde olumlu bir gelişme gösterdiklerini belirttiler.


Değerlere Duyulan Gereksinim


Anne babalar olarak sormamız gereken soruların başında;

  • İçinde bulunduğumuz ortam ve çevre istediğimiz değerlere sahip çocukları yetiştirmek için uygun mu?
  • Her şeyi çocuklarımız adına düşünüp yaparken sorumluluk sahibi olabilecekler mi?
  • Bu kadar şiddeti televizyonlarda seyrederken barışçıl olabilecekler mi?
  • Aşırı koruma ve müdahaleci davranırken özgüvenleri gelişecek mi?
  • Biz şimdi onlar mutlu olsun, üzülmesinler diye uğraşırken, onlar mücadele etmeden mutlu olabilecekler mi? gelir.

Değişen ve gelişen dünya ile beraber, artık televizyon, bilgisayar oyunları, sinema, dergi, internet, oyuncaklar ve reklamlar aracılığıyla bütün dünya çocuklarımızın sosyal çevresi olmuştur. Aile ve okul tarafından verilen değerlerle, televizyon ve dış dünyanın verdiği değerler çoğu zaman farklılık göstermektedir. Bu noktada anne babaların işleri daha da zorlaşmaktadır. Hızlı ve baş döndürücü şekilde değişim içinde olan değerler, bunlarla baş etmek zorunda kalan ve değer karmaşası yaşayan çocuklar için değer aktarımı çok daha önemli bir hale gelmiştir.


Yaşayan Değerler Eğitim Programının Amaçları

  • İyi karakterli bireyler yetiştirmek.Temel değerleri pekiştirmek.
  • Çocukların kendisine ve topluma yararlı olacak temel değerleri psikolojik, bilişsel ve sosyal gelişimlerine uygun olarak kazanmalarını sağlamak.
  • Çocukların kazandıkları değerleri davranışla ifade etmeleri yönünde fırsat vermek.
  • Karakter ve Değerler Eğitiminin ailede ve okulda paralel bir şekilde işleyişini sağlamak.

Kaynaklar

Wiliams, (2000). A Whole School Approach To Anti-Bullying: Incorporating The Rowellyn Park
Values Program, Paper read in ISPA Colloquium, USA
Amnesty International – Uluslararası Af Örgütü (1997). First Steps: A Manual for Starting Human
Rights Education, London: Retrieved on 17.01.2002 from World Wide Web: www.hrea.org/pubs
UNESCO (1995). Living Values: an Educational Program, Retrieved on 22.10.2001 from World Wide Web: www.livingvalues.com