Scamper Anaokulu. Yuva Kreş Okul öncesi Eğitimi.
 

PYP primary years program eğitimianaokulu gems eğitim programı

Great Explorations in Math and Science

gems anaokulu eğitimiMatematikte ve Bilimde Büyük Keşifler

GEMS (Great Explorations in Math and Science) California Üniversitesi bünyesinde yer alan Lawrance Hall of Science adlı bir fen merkezi tarafından oluşturulmuş, sürekli gelişen bir programdır.

Bizler de Play To Learn’ de heyecan verici fen-doğa deneylerini, matematik çalışmalarını; yaratıcı drama ve art etkinliği ile birleştirip sınıfa taşıyarak; öğrenmeyi daha kaliteli, sürükleyici, keyifli ve eğlenceli hale getirmek için esnek bir program olan GEMS’ ten destek almaktayız.


Gems Programı içerisinde yer alan eğlenceli etkinliklerle çocukların fen ve mateatiğe ilgi duymaları sağlanarak bilimsel düşünmenin ilk temelleri atılır. Çocuklar erken yaşlarda bilgiyi keşfetmeyi, bilginin somuttan soyuta gelişimini ve bir bilginin bir çok bilgiyle bağlantısını yaşayarak öğrenir. Bu programda çocukların ilgilerini çeken çeşitli konular ele alınır. Uğurböcekleri, Penguenler, Kutup Ayıları, Kelebekler, Ağaç evler, Karıncalar, Yumurtalar, Baloncuklar gibi, Çocukların aktif katılımları sağlanarak etkin öğrenmeleri gerçekleştirilir. Gems Programı içerisinde yer alan eğlenceli etkinliklerle çocukların fen ve matematiğe, bilime ilgi duymaları sağlanarak; bilimsel düşünmenin temelleri geliştirilmeye çalışılır.

GEMS; çocukların ön planda oldukları rahat bir ortamda, “Gözetimli Keşif” yöntemi ile öğrenime doğrudan katılımını vurgulayarak; onların kendiliğinden harekete geçmesini, konunun temelindeki kavram ve fikirleri anlamak için gereken deneyimi edinmesini ve eleştirel düşünmesini sağlamaktadır. Daha da önemlisi, GEMS etkinlikleri çocukların temel fen ve matematik kavramlarını anlamalarını ve günlük yaşamlarında gerek duydukları sorgulama alışkanlığını edinmelerini sağlamaktadır.

GEMS Projesinin Amaçları Nelerdir?

GEMS Projesi şu amaçları gerçekleştirmek için etkinliğe dayanan bir yöntemi kullanmaktadır; 

  •  Bağımsız öğrenen ve eleştirel düşünebilen bireyler yaratmak.
  •  Çocukların, fen ve matematikteki öncü kavramları anlamalarını sağlamak.
  •  Temel fen ve matematik becerilerinin önemini göstermek.
  •  Fen ve matematiğe karşı olumlu bir tutum edinilmesini sağlamak.

GEMS Yöntemi

Tasarımları gereği GEMS etkinlikleri eylemle başlar. Kavramlar, çocuklara konuyla tanıştıktan ve konu hakkında bir fikre sahip olup; soru sormaya başladıktan sonra tartışılmaktadır. Önce yapıp sonra açıklamak şeklindeki bu yöntem, çocuğun kendiliğinden harekete geçmesini, konunun temelindeki kavram ve fikirleri anlamak için gereken deneyimi edinmesini ve eleştirel düşünmesini sağlamaktadır. İdeal olarak çocuklar, bu etkinliği gerçekleştirerek anlamalarını istediğimiz kavramlara sorularıyla kendiliklerinden yönelecektir.


GEMS etkinlikleri, çocukların kendi başlarına buluş yapmalarına olanak tanımaktadır ve öğretmenler de bu süreci destekleyerek; etkinlik sırasında çocuklara yöntemler önermektedir. Çocukların dikkatini çekebilecek deneysel çalışmalar, gözlem ve araştırmaların yer  aldığı bu etkinlik diliminde; öğretmenlerin kılavuzluğundaki çocuklar, sorgulamayı ve sonuç çıkarmayı öğrenerek daha iyi dünya modelleri oluşturacaktır. Bu gözetimli keşif yöntemi; çocukların kavramları öğrenmesi ve işlem becerileri edinmeleri için pratik bir yöntemdir.


GEMS yöntemi çocukların sadece fen bilgisindeki işlem becerilerinin ve kavramların bir listesi değildir. Yaklaşım da önemlidir. Her GEMS programı çocuklara fen bilgisinin eğlenceli olduğunu ve bilim yapabileceklerini göstermek için tasarlanmıştır. Bu yaklaşım, genel olarak bilime karşı olumlu bir görüş açısı yaratmak açısından olduğu kadar, çocuklarımızın etkinlikler sırasında daha kapsamlı düşünmelerini sağlamak açısından da önem taşımaktadır. Bütün fen eğitimi programları belirli bir bilim görüşünü anlatır. GEMS etkinlikleri, bilimin yapısına ilişkin şu düşünceleri aktarmak için tasarlanmıştır;


  • Bilim sorgulamadır. GEMS etkinliklerinde sorgulama bir hareket noktasından başlar.
  • Bilim araştırmadır. GEMS etkinlikleri öğrencilerin kendi araştırmalarından doğan sorulara yanıtlar bulmasına kılavuzluk etmektedir.
  • Bilim ortak bir girişimdir. GEMS etkinlikleri, öğrencilerin takım halinde çalışmasını, bütün takımların deneyimlerine dayanan sonuçlar çıkartmasını ve bilimsel toplantılar düzenlemesini sağlayarak bilimsel gayreti harekete geçirmektedir. Örneğin; “Baloncuklar”konusunda takımlar halindeki çocuklar deterjanlı su ile yaptıkları baloncukların boylarını legolarla vb. ölçerek en büyük köpük balonunun kaç lego büyüklüğünde olduğunu saptamaya çalışırlar. Takımlar halinde, işbirliği ile çözebilecekleri problemlerin çözümünü bulmaya çalışırlar.  
  • Bilim dünyanın anlamını bulmaktır. GEMS etkinlikleri, çocukların sorular sormasına, bu sorulara yanıt vermesine ve daha kapsamlı düşünsel modeller oluşturmasına yardımcı olan temel kavramları anlatmaktadır.

Sorular Niçin Bu Kadar Önemlidir?

Öğretmenler değişik nedenlerden ötürü soru sorarlar. Çocukların belirli bir konu hakkında o anda neler bildiklerini veya neler düşündüklerini bilmek isteyebilirler. Gördükleri, işittikleri, öğrendikleri şeylerin bazı özellikleri üzerinde dikkatlerini yoğunlaştırmaları için soruları kullanabilirler. Sorular aynı zamanda çocukların okuldaki deneyimleriyle diğer deneyimleri arasında bağlantı kurmalarına yardımcı olarak; hatırladıkları diğer bilgi ve düşüncelerle işlenen konu arasında ilişki kurmalarını sağlamaktadır. Sorular çocuklara; kendi kendilerine mantık yürütme, gerçeklerle düşünceleri birleştirme ve sonuç çıkarma ya da kuram oluşturma fırsatı tanımaktadır. Soru sormakla bilimin en önemli aşamalarından biri olan kendi düşüncelerimizin ve sonuçlarımızın sorgulanması modelini de oluşturmaktayız.


İyi sorular sormayı öğrenmek eğitimin en zorlayıcı yönlerinden biridir. İyi sorular konusunda hepimizin katılabileceği bazı düşünceler şunlardır: Bir tek yanıtı olmayan, “Niçin suyun akışkan olduğunu düşünüyorsun?” gibi  sorular, belirli bir tek yanıtı olan “Sıvının tanımı nedir?” gibi sorulara oranla çocukların yaratıcı düşüncelerini daha çok desteklemektedir. Bazı sorular daha kapsamalı düşünmeyi gerektirmektedir ve böylece çocuklar incelemeye, değerlendirmeye ve bilgileri yeni bir yolla birleştirmeye zorlanmaktadırlar. Diğer sorular sadece bilgi isterler. Her sorunun kendine göre bir yeri vardır.


GEMS etkinlikleri çocukların daha kapsamlı düşünmesini sağlayan uygun sorular önermektedir. Ama bizler yine de sık sık, çocukların söylediği ve yaptığı şeylere karşılık sorular oluşturmak zorunda kalırız. Bir çocuk, bir soru sorduğunda genellikle ilk strateji, “Bu iyi bir soru. Sen ne düşünüyorsun?” demektir. İkinci strateji ise, diğer çocuklara düşüncelerini sormaktır.