PYP primary years program eğitimianaokulu scamper ve gems eğitim programı

Biz Play to Learn Anaokulunda çocukların yaratıcılıklarını geliştirmeye uygun ortam yaratarak farklı düşünme becerilerini geliştirmeye imkan tanıyoruz. Scamper ve Gems yöntemi ile çocukların çok boyutlu düşünmelerini ve konu ne olursa olsun Yaratıcı çözümler üretmelerini sağlıyoruz.
  • SCAMPER
  • GEMS

PYP primary years program eğitimiSCAMPER PROGRAM


Çocukların yaratıcılığını geliştirmek için alternatif diğer bir eğitim metodu.

SCAMPER anlamı olmayan bir sözcük. İngilizce 7 tane kelimenin ilk harflerinden oluşmuş bir akrostiştir.

  • Substitude= Yer değiştirme
  • Combine= Birleştirme
  • Adapt= Uyarlama
  • Modify, Minify, magnify= Değiştirme, küçültme, büyütme
  • Put to other uses= Diğer kullanışlarının yerine koyma
  • Eliminate= Çıkarmak, yok etmek
  • Reverse, Rearrange= Tersine çevirme ve yeniden düzenleme

SCAMPER Çocuklarımızın yaratıcılığını geliştirmede ve hayal gücü, sezgi, düşünme, orjinallik hazinelerini korumada scamper yöntemini kullanıyoruz. Bu yöntem, çocuklara düşüncelerini değiştirmeleri ya da birleştirmeleri konusunda adım attırarak yaratıcı düşünmelerini sağlar. Scamper yöntemi okul öncesinden başlayarak her düzeyde eğlenceli bir şekilde uygulanabilir. Bu yöntem tek bir nesneye yöneltilen düşünme yöntemi serisidir. Bunun için tek bir nesne seçilir ve beyin fırtınası yoluyla bu nesne değiştirilip geliştirilebilir. Bunu yapmak için çocuğa sorular sorulur. Bu sorular çocuğun daha önce alışık olmadığı şekilde düşünmesini sağlar. Bu sorular bir anlamda farklı düşünme becerilerini kazandırmaya yönelik itici bir güçtür. Çocukların düşüncelerini geliştirip onların keşif yapmasını cesaretlendirir. Yaratıcılıklarını ve kendi görüşlerini geliştirmeleri için gereksinimlerine uygun pratik yapma olanağı yaratır. Ayrıca esnek düşünmeyi ve kalıpları yıkmayı öğretir. Çocuğa yaratıcılıkla ilgili ne kadar çok çalışma yaptırılırsa farklı düşünme becerisi de o oranda gelişir.


PYP primary years program eğitimiGEMS PROGRAMI


Great Explorations in Math and Science - Matematikte ve Bilimde Büyük Keşifler

Gems programı, öğrencilere temel bilimsel kavram ve yöntemleri oyunlarla ve etkinliklerle basitten karmaşığa verirken hayal güçlerini de geliştirmeye çalışmaktadır. Çocuklar erken yaşlarda bilgiyi keşfetmeyi, bilginin somuttan soyuta gelişimini ve bir bilginin bir çok bilgiyle bağlantısını yaşayarak öğrenir. Bu programda öğrencilerin ilgilerini çeken çeşitli konular ele alınır. Uğurböcekleri, Penguenler, Kutup Ayıları, Kelebekler, Ağaç evler, Karıncalar, Yumurtalar gibi. Öğrencilerin aktif katılımları sağlanarak etkin öğrenmeleri gerçekleştirilir. Gems Programı içerisinde yer alan eğlenceli etkinliklerle çocukların fen ve matematiğe, bilime ilgi duymaları sağlanarak bilimsel düşünmenin temelleri geliştirilmeye çalışılır.