anaokulu etkinliklerimizanaokulu etkinliklerimiz

Play To Learn olarak etkinliklerimiz,
Çocukların zihinsel, bedensel ve ruhsal yeteneklerini geliştirmelerini ve çok yönlü kişilik kazanmalarını sağlamak üzere tasarlanmıştır. Onları cesaretlendirecek, kişisel sınırlarını genişletme konusunda teşvik edecek ve gerekli olanakları kendilerine sunacak şekildedir. Öğretim programımızda, organizasyon ve içerik açılarından tam bir sistem bütünlüğü sağlanmıştır
Ana program; İngilizce ,Türkçe Dil Etkinlikleri, Okuma Yazmaya Hazırlık Çalışmaları, Fen ve Doğa Çalışmaları, Sanat Çalışmaları, Yaratıcı Dramalar, Müzik, Hareket Eğitimi ve Mutfak Etkinlikleri ile zenginleştirilerek bir bütünlük içinde sunulmaktadır. Ayrıca Projeler, Geziler, Aile Katılımları ve Sosyal Etkinliklerle de desteklenmektedir.
İngilizce :
Çocuklar küçük yaşlarda yeni bir dil öğrenmeye çok daha açıklardır. Çocukların İngilizce ile ilk tanışmaları şarkı, masal, tekerleme ve basit oyunlarla gerçekleşir. Zamanla çocuğun aktif katılımını hızlandırmak ve İngilizceyi hareketlerle öğrenmelerini sağlamak amacı ile eğlenceli, fiziksel harekete, masallara dayalı, dinamik ve yaratıcı etkinliklerle eğlenerek İngilizce sözcükleri, yönergeleri anlamaya ve kullanmaya başlarlar.
Çocukların İngilizceyi tamamen içselleştirebilmelerini sağlayabilmek için alanında uzman native öğretmenlerimizle dil eğitimimizi gerçekleştiriyoruz. İngilizce öğretmenlerimiz kendi ders saatleri dışında grup öğretmenleri ile birlikte çalışarak, her iki programın arasında paralellik sağlamak amacıyla belirli kavramların İngilizce olarak öğretilmesinde de etkin olurlar.
Türkçe Dil Etkinlikleri :
Türkçe Dil Etkinliğinde çocuklarımızın; yaşadıkları deneyimler ve çevreleriyle ilgili farkındalık kazanmaları, neden – sonuç ilişkileri kurarak sorgulama yapabilmeleri, kendini ifade etme yeteneği ve kelime hazinesini geliştirmeleri amaçlanır. Bu etkinliklerde düşüncelerini özgürce ortaya koydukları yöntem ve teknikler uygulanır.
Okuma Yazmaya Hazırlık Çalışmaları :
Okuma yazmaya hazırlık çalışmalarında kavram gelişimini desteklemek, sayma, eşleştirme, sınıflama gibi matematiğe temel teşkil eden becerileri geliştirmek, konum ve yönlerle ilgili farkındalığı arttırmak, görsel ve işitsel ayrımlaştırma becerisini geliştirmek, el – göz koordinasyonu ve çizgileri doğru yönde yazma çalışmaları yapmak amaçlanmıştır.
Fen ve Doğa Etkinlikleri :
Çocuklarımızın, öğrenmeye ve araştırmaya meraklarını arttıracak, deneyler, gözlemler, geziler ve proje çalışmaları yapılmaktadır. Fen ve doğa etkinliklerinde amacımız öğrencilerin yaşayarak, deneyerek, keşfederek ve gözlem yaparak öğrenmelerine olanak sağlamaktır.
Sanat Çalışmaları & Görsel Tasarım :
Sanat eğitiminde amacımız; çocuklarımızın ince kas gelişimine yardımcı olurken, onlara yaratıcı düşünmenin temellerinin atıldığı, bir eser üretmenin (ben yarattım) verdiği hazzın yaşandığı, fazla enerjilerinin aktarıldığı ve doğuştan getirdikleri yeteneklerini ortaya çıkarmak için ortam ve olanak yaratmaktır.
Çocuklar duygu ve düşüncelerini en güzel resim yoluyla ifade ederler. Bu nedenle resim etkinliğinde renkleri tanıma ve uyum içinde kullanabilme, yaratıcılığı artırma, estetik gelişimi sağlama, el becerilerini destekleme ve sanatı her yönüyle tanımaları-sevmeleri için programda çok yönlü çalışmalara yer verilmektedir.
Etkinlikler; bireysel amaçlar, algısal amaçlar, estetik amaçlar ve teknik amaçlar göz önünde bulundurularak düzenlenir. Okul öncesi ünite konularıyla entegre etkinlikler planlanır. Çocukların sanat aracılığı ile iletişim kurma, kendini ifade etme, yaratıcı düşünme becerilerinin geliştirilmesine özen gösterilir. Bu çalışmalarımızda çeşitli malzemeler (parmak boyası, suluboya, pastel, kuruboya, artık materyaller, seramik hamuru, kil, vb...) kullanılır.
Müzik Eğitimi:
Müzik eğitimi ile erken yaşlarda çocuklarımızın, müziği sevmesi ve ritim duygusunun geliştirmesinin yanı sıra; orff çalıgılarını kullanırken el-göz koordinasyonunu sağlayabilmesi, çalan müzik eşliğinde vücudunu koordineli bir şekilde kullanıp hareket becerisi kazanabilmesi, müziğin ritmine uygun hareketler üretebilmesi, müzik dinleme alışkanlığı ve seslerini doğru kullanma becerisi edinebilmelerini amaçlarız. Hepbirlikte müzik yapmanın ve şarkı söylemenin zevkine varır; eğlenceli vakit geçiririz.
Hareket Eğitimi & Jimnastik :
Etkin öğrenme yaklaşımına göre hareket, öğrenme deneyiminin önemli bir parçasıdır. Hareket eğitimi etkinliklerinde, etkin öğrenmenin yoğunluğu hareket deneyimlerinin zenginleştirilmesiyle arttırılır. Çocukların kendi kapasitesi doğrultusunda vücudunu kullanabilmesi ve kontrol edebilmesi, yetenek ve potansiyellerinin ortaya çıkarılması, yürüme, sekme ve sıçramalarla ilgili koordinasyon geliştirebilme, beden dili ile hayvan taklitleri ve yürüyüşleri, fiziki mekanların kurallarını öğrenebilme ve uygulayabilme, kas kuvveti, esnekliği ve eklem hareketliliğini geliştirebilme, dayanıklılığı ve çabukluğu geliştirebilme, eşli çalışmalar, basit ritimli melodilerle ritm duygusunu kazandırma hedeflenmektedir.
Play To Learn’de çocuklara; yaş grubuna uygun ünite konularının (temaların) harekete dayalı etkinlikler yoluyla içselleştirilmiş bir şekilde öğrenilmesi için fırsat sağlanır. Hareket eğitimi etkinlikleri uygun malzeme ve oyun ortamının amaca uygun şekillerde hazırlanması, geliştirilmesi ve değerlendirilmesini de kapsar.

sosyal etkinliklerimiz sosyal etkinliklerimiz

Çeşitli mekanlara geziler, tiyatro ve parti içeriklidir. Amacımız çocuklarımızın farklı ortamları tanıyabilme, farklı ortamlarda uygun davranışları sergileyebilme, gelişime uygun sosyal becerileri kazanabilmeleridir. Ayrıca kendilerini birey olarak ifade edebilmelerine de olanak sağlaması açısından, sosyal etkinlikler büyük önem taşımaktadır.
Geziler :
Okul gezileri, eğitim ve öğretim programımızın temelini oluşturan araştırma sorgulama konularının en önemli öğrenme yaşantılarını oluştururlar. Yıl boyunca konularımızla da bağlanti olarak düzenlenen gezilerin öncesinde çocuklarda merak uyandıracak ön bilgiler verilip, araştırma yapılır. Gezilerde edinilen deneyimler gezi sonrasında yapılan sohbet ve resimlerle pekiştirilir. Böylece çocuklar sosyalleşerek en doğal öğrenme sürecini yaşamış olurlar.
Özel Gün ve Kutlamalar:
Özel gün ve kutlamalar Play To Learn’de sunulan eğitim ve öğretimin ayrılmaz bir parçasıdır. Bu kutlamalar kendi kültür ve geleneklerine bağlı, milli ve manevi değerleri koruyan ve sahip çıkan bireyler yetiştirmeyi amaçlamanın yanısıra çocukları farklı ülkelerden gelen arkadaş ve öğretmenlerinin özel gün ve kutlamalarına saygı duymaya ve değer vermeyi teşvik etmektedir. Yılbaşı, bayramlar ve doğum günü gibi özel günlerin kutlamaları dışında; pijama, tak-takıştır, plaj günü gibi komik ve çılgın partilerle de eğlenceli vakitler geçiririz
Aile Katılımı :
Aile katılımı, ailelerin kendilerini, çocuklarını ve erken çocukluk programına yarar sağlayacak doğrultuda becerilerini ortaya koyma sürecidir. Diğer bir tanımlamayla ise aile katılımı; anne babaların çocukların gelişim ve eğitimlerine katkıda bulunmaları için organize edilmiş etkinlikler bütünüdür.
Play To Learn olarak; çocuklarımızın mutluluğu ve ailelerle ortak yaşantımızın kolaylığının interaktif bir okul-aile işbirliğiyle sağlanacağına inanıyoruz. Çocuklarımızın gelişimine çok yönlü katkıda bulunabilmek, ailelerin okulumuzu & okul ortamımızdaki eğitim etkinliklerimizi yakından tanıyabilmeleri ve çocukların deneyimlerini paylaşabilmeleri amacı ile “Aile Katılımı Günleri ” adı altındaki etkinliklere yer vermekteyiz.
Hikaye okuma, deneylerde görev alma, enstrüman çalma ve çocuklara mutfak etkinliği yaptırma gibi çok çeşitli günlük faaliyetlerle eğlenceli bir zaman dilimi geçirmek için anne ve babaları okulumuzda ağırlamak bizi çok mutlu eder. Öğretim yaşantısına katılım için çok keyifli bir fırsat olan bu anne baba günleri çocukların heyecanla beklediği günlerdir.
Rahmi Koç Taşıt Gezisi sonrasında çocuklarımız diyor ki;
 
Kerem BEKER
İtfaiye arabalarının merdivenleri ve tekerlekleri çok ilginçti. Dikenli sivri bombaların inşaatı ilgimi çekti.

 

Nilüfer GÜMÜŞ
Denizaltını çok beğendim. Küçük arabalara çok şaşırdım. Hayatımda ilk kez onları görüyorum. Nasıl binmişler acaba o arabalar çok merak ettim doğrusu.

 

Defne ÇOKLUK
İtfaiye arabasını çok beğendim. Çünkü tekerlekleri çok komikti. Treni de beğendim içi çok güzeldi.

 

Selin BEKER
Uçak, denzizaltı, gemi ve küçük arabalar ilgimi çekti. Deniz altına çok şaşırdım çünkü ilkez bir denizaltı gördüm.

 

Bilgedağ ARMAGO
Uçaklar ve trenler vardı. Burnu uzun olan uçağa çok şaşırdım ve beğendim.

 

Mert LÜLÜ
Yukarıdaki uçak arabaları çok beğendim. Nasıl binmişler acaba o arabalara? Çok merak ettim doğrusu.